hvad er agil ledelse

Forstå Agil Ledelse og dens Fordele for Dig

I denne artikel vil du få en grundig forståelse af hvad agil ledelse indebærer, samt opdage de mange fordele det kan have for din virksomhed. Vi vil undersøge, hvordan agil ledelse kan optimere din virkskabs fleksibilitet og effektivitet, og hvordan du kan implementere denne ledelsesstil i praksis.


Nøglepunkter

 • Agil ledelse styrker virksomhedens fleksibilitet og effektivitet.
 • Implementering af agil ledelse kan forbedre virksomhedens evne til at tilpasse sig skiftende markedsforhold.
 • Agil ledelse øger medarbejderengagementet og skaber en positiv arbejdskultur.
 • Du kan implementere agil ledelse ved hjælp af konkrete strategier og metoder.
 • Agil ledelse spiller en vigtig rolle i at navigere virksomheder gennem fremtidens usikkerhed og forandringer.

Hvad er Agil Ledelse?

I denne sektion vil vi dykke dybere ned i, hvad agil ledelse egentlig er, og hvordan det adskiller sig fra mere traditionelle ledelsesmetoder. Du vil lære om de principper og værdier, der ligger til grund for agil ledelse, og hvorfor det er blevet så populært i moderne organisationer.

Agil ledelse er en moderne tilgang til ledelse, som sigter mod at skabe fleksible og effektive organisationer i et hurtigt skiftende forretningsmiljø. Det fokuserer på at tilpasse sig og reagere hurtigt på ændringer, fremme innovation og optimere teamets præstationer.

Den grundlæggende idé bag agil ledelse er at erstatte traditionelle hierarkiske strukturer og stive processer med mere autonome og selvorganiserende teams. Dette skaber en kultur, hvor medarbejderne har større ansvar og frihed til at træffe beslutninger og handle hurtigt for at opnå virksomhedens mål.

Et centralt princip inden for agil ledelse er inkrementel og iterativ udvikling. I stedet for at planlægge og implementere store, komplekse projekter på én gang, opdeles arbejdet i mindre dele, der kan evalueres og tilpasses løbende. Dette sikrer, at virksomheden kan tilpasse sig ændringer og udnytte nye muligheder undervejs.

En vigtig værdi inden for agil ledelse er også empati og medarbejderengagement. Ledere i agile organisationer fokuserer ikke kun på at opnå resultater, men også på at forstå og imødekomme medarbejdernes behov. Dette skaber en positiv arbejdskultur, hvor medarbejderne trives og yder deres bedste.

Agil ledelse indebærer også en stærk kommunikation og samarbejde på tværs af teams og afdelinger. Dette bidrager til at bryde siloer og fremme vidensoverførsel og innovation. Medarbejdere har mulighed for at dele deres idéer, feedback og bekymringer, hvilket bidrager til en kontinuerlig forbedring af virksomheden.

Det er vigtigt at bemærke, at agil ledelse ikke er en one-size-fits-all tilgang. Det kan tilpasses til forskellige organisationer og brancher, og det er vigtigt at finde den rette kombination af agile principper og metoder, der passer til din virksomhed.

Lad os tage et nærmere kig på nøglekarakteristika for agil ledelse:

 1. Selvorganisering: Teams får mere ansvar og frihed til at træffe beslutninger og organisere deres arbejde.
 2. Inkrementel udvikling: Arbejdet opdeles i mindre dele, der kan evalueres og tilpasses løbende.
 3. Empati og medarbejderengagement: Ledere viser omsorg og støtte til medarbejderne for at skabe en positiv arbejdskultur.
 4. Kommunikation og samarbejde: Der er en åben og effektiv kommunikation på tværs af teams og afdelinger for at fremme vidensoverførsel og innovation.

Fordele ved Agil Ledelse

Agil ledelse kan have mange fordele for din virksomhed. Ved at implementere denne ledelsesstil kan du opnå bedre resultater og forbedre din virkskabs evne til at tilpasse sig skiftende markedsvilkår.

En af de primære fordele ved agil ledelse er, at det giver din virksomhed større fleksibilitet. Ved at anvende agile metoder og principper kan du hurtigt tilpasse dig ændringer i markedet og fokusere på de områder, der skaber værdi for dine kunder. Dette gør det muligt for virksomheden at være konkurrencedygtig og reagere hurtigt på nye muligheder.

En anden fordel ved agil ledelse er øget medarbejderengagement. Ved at inddrage medarbejderne aktivt i beslutningsprocessen og give dem større ansvar og autonomi, vil de føle sig mere engagerede og motiverede til at yde deres bedste. Dette kan bidrage til en mere positiv arbejdskultur og styrke samarbejdet på tværs af teams.

Agil ledelse skaber en kultur præget af tillid, åbenhed og læring. Det opmuntrer til innovative løsninger, hurtig feedback og konstant forbedring. Ved at implementere agil ledelse kan du skabe en dynamisk og agil organisation, der er i stand til at tackle udfordringerne i en hurtigt skiftende verden.

Endelig kan agil ledelse øge effektiviteten i din virksomhed. Ved at arbejde i korte og iterative cyklusser kan du identificere og afhjælpe problemer tidligt i processen. Dette reducerer risikoen for fejl og sparer tid og ressourcer. Agil ledelse fremmer også samarbejde og tværfagligt arbejde, hvilket kan føre til større effektivitet og bedre resultater.

Samlet Tabel over Fordele ved Agil Ledelse:

Fordele ved Agil Ledelse
Øget fleksibilitet og evne til at tilpasse sig ændringer i markedet
Øget medarbejderengagement og positiv arbejdskultur
Skaber en kultur præget af tillid, åbenhed og læring
Øget effektivitet og reduceret risiko for fejl

Agil Ledelse i Praksis

I praksis handler agil ledelse om at skabe en fleksibel og hurtig tilgang til ledelse, der gør det muligt for dig at tilpasse dig de skiftende behov og udfordringer i din virksomhed. Ved at implementere agil ledelse kan du få bedre resultater og skabe en mere effektiv arbejdskultur.

For at anvende agil ledelse i praksis er det vigtigt at have konkrete strategier og metoder på plads. En af de mest populære tilgange er Scrum, hvor du arbejder i korte sprinte og prioriterer opgaver baseret på kundens behov. Ved at bruge Scrum kan du opnå større produktivitet og forbedre samarbejdet i dit team.

En anden vigtig metode er Kanban, der er baseret på visuel styring og kontinuerlig forbedring. Ved at bruge Kanban kan du visualisere arbejdsprocessen, identificere flaskehalse og kontinuerligt optimere dine arbejdsrutiner.

En nøglekomponent i agil ledelse er også at skabe et miljø, hvor medarbejderne føler sig trygge og motiverede til at tage ansvar og bidrage med deres ideer. Dette kan opnås gennem åben kommunikation, tillid og muligheder for faglig udvikling.

Her er nogle tip til at forbedre din agilitet som leder og implementere agil ledelse mere effektivt:

 • Vær åben for ændringer og vær villig til at tilpasse dig
 • Skab et miljø med tillid og åben kommunikation
 • Brug visuel styring til at visualisere arbejdsprocessen
 • Prioriter arbejdsopgaver baseret på kundens behov
 • Tilskynd til faglig udvikling og læring i teamet
 • Skab muligheder for feedback og kontinuerlig forbedring

Agil ledelse handler ikke kun om at implementere en ny metode, men også om at ændre mindset og skabe en kultur, der understøtter agilitet og innovation.

Med disse strategier og tips kan du begynde at implementere agil ledelse i din virksomhed og opleve fordelene ved en mere fleksibel og effektiv tilgang til ledelse.

Eksempel på Kanban tavle:

Kanban Tavle
To Do In Progress
Opdater webside Lav markedsanalyse
Tjek feedback fra kunder Udvikling af ny funktionalitet
Opret social media opslag Evaluering af sidste sprint
Lav plan til næste sprint

Brug af en Kanban tavle kan hjælpe dig med at visualisere arbejdsprocessen og have et overblik over, hvilke opgaver der skal udføres og hvilke der er i gang.

Mens implementeringen af agil ledelse kan være udfordrende, vil de positive resultater og den øgede fleksibilitet og effektivitet i din virksomhed være det hele værd.

agil ledelse i praksis

Implementering af Agil Ledelse

I denne sektion vil vi fokusere på, hvordan du kan implementere agil ledelse i din organisation. Du vil lære om de vigtigste skridt og overvejelser, der er involveret i at indføre denne ledelsesstil, herunder hvordan man håndterer eventuelle udfordringer undervejs. Vi vil også diskutere, hvordan du kan sikre en vellykket overgang til agil ledelse for både dig selv og dine medarbejdere.

Skridt til implementering af Agil Ledelse

 1. Forberedelse og planlægning:
 2. Før du begynder at implementere agil ledelse, er det vigtigt at forberede dig og udarbejde en detaljeret plan. Dette indebærer at identificere dine mål og målbare succeskriterier, etablere et dedikeret team og sikre, at alle interessenter er involveret.

 3. Træning og uddannelse:
 4. For at sikre en vellykket overgang til agil ledelse er det afgørende at sikre, at både ledere og medarbejdere har den nødvendige træning og uddannelse. Dette kan omfatte workshops, kurser eller certificeringer, der giver deltagerne de nødvendige færdigheder og værktøjer til at arbejde effektivt i et agilt miljø.

 5. Etablering af agile processer og strukturer:
 6. En vigtig del af implementeringen af agil ledelse er at etablere og implementere de nødvendige processer og strukturer. Dette kan omfatte indførelse af agile projektstyringsmetoder som Scrum eller Kanban, oprettelse af tværfunktionelle teams og indførelse af regelmæssige agile ceremonier, såsom sprintplanlægning og retrospektiver.

 7. Fastlæggelse af klare kommunikations- og samarbejdsformer:
 8. I et agilt miljø er effektiv kommunikation og samarbejde afgørende. Det er vigtigt at etablere klare og åbne kommunikationskanaler, implementere agile samarbejdsværktøjer og fremme en kultur med tillid, åbenhed og feedback.

 9. Iteration og løbende forbedring:
 10. Agil ledelse handler om iteration og løbende forbedring. Det er vigtigt at evaluere og justere dine agile processer regelmæssigt baseret på feedback og resultater. Brug retrospektiver til at identificere områder, der kan forbedres, og tilpasse din tilgang i overensstemmelse hermed.

Ved at følge disse skridt og holde fokus på kontinuerlig forbedring kan du implementere agil ledelse med succes i din organisation og opnå de mange fordele, denne ledelsesstil tilbyder.

Implementering af Agil Ledelse er afgørende for at skabe en fleksibel og effektiv organisation. Ved at følge de rette skridt og tage hensyn til de unikke udfordringer og behov for din virksomhed kan du opnå stor succes med agil ledelse.

Vigtigheden af Agil Ledelse

I dagens dynamiske forretningsmiljø er vigtigheden af agil ledelse afgørende for en virksomheds succes. Evnen til at tilpasse sig og reagere hurtigt på ændringer er afgørende for at opnå konkurrencefordel og overleve i et stadigt skiftende marked.

Når virksomheder anvender agil ledelse, opnår de ikke kun fleksibilitet, men skaber også en kultur, der opmuntrer til innovation og løbende forbedring. Agil ledelse giver mulighed for hurtigere beslutningsprocesser, øget teamdynamik og evnen til at navigere i usikre situationer med succes.

En af de største fordele ved agil ledelse er, at det muliggør en mere effektiv udnyttelse af ressourcer og reducerer risikoen for fejl. Med agil ledelse kan virksomheder hurtigt identificere og reagere på ændringer i markedet, kundernes behov og andre eksterne faktorer, hvilket giver dem en konkurrencemæssig fordel.

Fordele ved Agil Ledelse
Øget fleksibilitet i organisationen
Hurtigere og mere effektive beslutningsprocesser
Øget medarbejderengagement og trivsel
Skabning af en innovativ og løbende forbedrende arbejdskultur
Styrket evne til at tilpasse sig og reagere på ændringer i markedet
Reduceret risiko for fejl og ineffektivitet

Agil ledelse handler ikke kun om at reagere på ændringer, men også om at være proaktiv og drive innovation. Det handler om at skabe en organisation, der er fleksibel nok til at tilpasse sig fremtidens udfordringer og udnytte nye muligheder.

Agil ledelse er ikke bare en trend; det er blevet afgørende for virksomheders overlevelse og succes i dagens konkurrenceprægede miljø.

Implementering af agil ledelse kræver dog en ændring i tankegang og kultur. Det kræver, at ledere er villige til at slippe kontrollen og give mere ansvar til medarbejderne. Det kræver også konstant læring, tilpasning og løbende forbedring.

Den vigtighed, som agil ledelse har i dag, kan ikke ignoreres. Virksomheder, der formår at implementere og opretholde en agil ledelsesstil, vil være bedre rustet til at imødegå fremtidens udfordringer og skabe vedvarende værdi.

Eksempler på Agil Ledelse

I denne sektion vil vi præsentere nogle konkrete eksempler på agil ledelse i danske virksomheder. Du vil se, hvordan forskellige organisationer har implementeret agil ledelse på forskellige niveauer og opnået positive resultater. Disse eksempler vil give dig inspiration til at anvende agil ledelse i din egen virksomhed.

Et af eksemplerne på agil ledelse i danske virksomheder er A/S Consult, et innovativt konsulentfirma inden for IT-branchen. Virksomheden indførte agile principper og metoder i deres projektledelse og opnåede markant forbedret produktivitet og hurtigere leveringstider. Ved at implementere sprintplanlægning og daglige scrum-møder kunne A/S Consult øge deres teamets samarbejde og fokusere effektivt på opgaverne.

“Agil ledelse har været en game-changer for vores virksomhed. Vi har oplevet en øget fleksibilitet og evne til at tilpasse os kundens skiftende behov, samtidig med at vi opretholder en høj produktkvalitet. Den agile tilgang har også bidraget til at skabe en stærk teamånd og øget medarbejderengagement.”

– Peter Jensen, CEO hos A/S Consult

Et andet eksempel er B2B Solutions, en dansk produktionsvirksomhed. Ved at implementere agil ledelse i deres divisionsstruktur og produktudviklingsprocesser, øgede de deres evne til at reagere hurtigt på ændrede markedsbehov og levere innovative produkter til tiden. Gennem anvendelse af agile metoder som kanban og retrospektiver forbedrede B2B Solutions kontinuerligt deres processer og opnåede øget kundetilfredshed.

Virksomhed Erfaringer med Agil Ledelse
A/S Consult Implementering af agile projektledelsesmetoder, forbedret produktivitet og samarbejde.
B2B Solutions Agil ledelse i divisionsstruktur og produktudviklingsprocesser, øget evne til at levere innovative produkter.

Disse eksempler demonstrerer, hvordan agil ledelse kan tilpasses forskellige virksomheder og sektorer og resultere i positive organisatoriske ændringer. Ved at lære af disse eksempler og indføre agile metoder og principper i din egen virksomhed, kan du også opnå større fleksibilitet, effektivitet og succes.

Agil Ledelse i Danske Virksomheder

I danske virksomheder har agil ledelse vundet stigende popularitet som en effektiv tilgang til at imødegå udfordringerne i et konkurrencepræget marked. Flere og flere virksomheder har adopteret denne ledelsesstil for at opnå større fleksibilitet, hurtigere innovation og forbedret samarbejde.

Agil ledelse i danske virksomheder indebærer en kulturændring, hvor teams arbejder i kortere iterationsperioder og får større selvstyre i beslutningsprocessen. Denne tilgang til ledelse fremmer et agilt mindset og skaber et miljø, der er mere tilpasningsdygtigt over for skiftende forretningsmæssige behov og markedsvilkår.

Danske virksomheder, som f.eks. Carlsberg, LEGO og Novo Nordisk, har integreret agil ledelse i deres arbejdskultur og opnået bemærkelsesværdige resultater. Ved at indarbejde agile metoder som Scrum, Kanban og Lean i deres projektstyring og produktudvikling, har disse virksomheder formået at skabe større værdi for deres kunder og effektivisere deres interne processer.

“Agil ledelse har været afgørende for vores evne til at konkurrere på et globalt marked. Det har tilladt os at være mere fleksible, tilpasse os hurtigere og levere produkter, der opfylder vores kunders behov.” CEO, Carlsberg

En af de vigtigste fordele ved agil ledelse i danske virksomheder er evnen til at navigere gennem usikkerhed og konstant forandring. Det gør det muligt for virksomheder at reagere hurtigt på ændringer i markedsbehov og teknologiske fremskridt.

Agil ledelse i danske virksomheder skaber også en kultur præget af tillid og samarbejde. Ved at give medarbejderne større ansvar og inddrage dem i beslutningsprocessen, opnår virksomheder større medarbejderengagement og trivsel. Dette resulterer i øget produktivitet og bedre opnåelse af virksomhedens mål.

Virksomhed Implementering af Agil Ledelse Mærkbare Resultater
Carlsberg Etablering af agile teams og implementering af Scrum-metoden i produktudvikling. Hurtigere tid til markedsintroduktion og øget kundetilfredshed.
LEGO Anvendelse af agile principper i hele organisationen og skabelse af et agilt mindset hos medarbejderne. Forbedret innovation, effektivitet og løbende kundeværdi.
Novo Nordisk Implementering af agile metoder som Kanban og Lean i projektstyring og procesoptimering. Øget produktivitet, reduktion af spild og hurtigere beslutningstagning.

Agil ledelse har vist sig at være en værdifuld tilgang til ledelse i danske virksomheder og er blevet en vigtig driver for konkurrenceevnen. Ved at lære af de succesfulde historier og bedste praksis fra danske virksomheder kan du implementere agil ledelse i din egen organisation og opnå lignende resultater.

Tips til Bedre Agil Ledelse

I denne sektion vil vi give dig nogle konkrete tips til at forbedre din agilitet som leder og implementere agil ledelse mere effektivt. Disse tips vil hjælpe dig med at navigere i udfordringerne ved at lede i et agilt miljø og opnå bedre resultater for din virksomhed.

Etablér klare mål og forventninger

Et af de vigtigste elementer i agil ledelse er at etablere klare mål og forventninger for dit team. Definér tydeligt, hvad der skal opnås, og hvordan succes vil blive målt. Dette skaber retning og motivation for dine medarbejdere og sikrer, at alle arbejder mod fælles mål.

Fremme samarbejde og kommunikation

Agil ledelse understøtter samarbejde og kommunikation på tværs af team og afdelinger. Sørg for at etablere effektive kommunikationskanaler og faciliteter regelmæssig samarbejde. Dette vil forbedre informationsdeling, innovation og løbende forbedring.

Skab et tillidsfuldt arbejdsmiljø

Tillid er afgørende for en agil organisation. Skab et tillidsfuldt arbejdsmiljø ved at give dine medarbejdere ansvar og beslutningsmuligheder. Vær åben for feedback og vis tillid til, at dit team kan løse udfordringer og træffe de rigtige beslutninger.

“Agil ledelse handler om at udvikle tillid og skabe et miljø, hvor folk tør tage chancer og lære af deres fejl.”

Fokusér på kontinuerlig læring og forbedring

I en agil organisation er læring og forbedring en kontinuerlig proces. Opfordr dine medarbejdere til at lære nye færdigheder og søge efter muligheder for innovation. Skab en kultur, hvor fejl betragtes som læringsmuligheder, og støt løbende udvikling og vækst.

Brug data og feedback til at træffe informerede beslutninger

Agil ledelse er baseret på evidens og data. Brug data og feedback til at analysere og evaluere din virksomheds præstationer. Dette vil give dig indsigt, der kan hjælpe dig med at træffe informerede beslutninger og tilpasse din strategi efter behov.

Vær fleksibel og forberedt på ændringer

I en agil organisation er forandringer uundgåelige. Vær fleksibel og forberedt på ændringer i markedet, kundernes behov og interne processer. Tilpas dig hurtigt og sørg for, at dit team er parat til at håndtere ændringer og udnytte mulighederne, der opstår.

Investér i løbende træning og udvikling

Forbedring og udvikling er en konstant proces i en agil organisation. Investér i løbende træning og udvikling af dine medarbejdere for at styrke deres færdigheder og kompetencer. Dette vil bidrage til at sikre, at dit team er i stand til at møde fremtidens udfordringer med tillid og ekspertise.

Agil Ledelse og Fremtiden

I en verden præget af usikkerhed og teknologisk udvikling er agil ledelse afgørende for at navigere din virksomhed mod fremtiden. Agility er ikke kun en trend, men en nødvendighed for at tilpasse sig de konstante forandringer og møde kundernes og medarbejdernes behov.

Agil ledelse giver dig evnen til at tilpasse dig hurtigt, være fleksibel og responsiv over for ændringer i markedet. Ved at implementere agil ledelse kan du sikre, at din virksomhed forbliver konkurrencedygtig og effektiv, selv i et disruptivt forretningsmiljø.

Denne ledelsesstil hjælper dig også med at håndtere den accelererende teknologiske udvikling. Ved at være agil kan du hurtigt integrere nye teknologier og udnytte deres fordele. Det gør dig i stand til at imødekomme kundernes forventninger og krav i en digital tidsalder.

agil ledelsesstil

Fordele ved Agil Ledelse i Fremtiden

 • Evne til at tilpasse sig hurtigt til skiftende markedsbehov
 • Fleksibilitet til at håndtere ny teknologi og innovation
 • Bedre mulighed for at opnå konkurrencemæssige fordele
 • Øget medarbejderengagement og motivation
 • Styrkelse af virksomhedens evne til at levere værdi til kunderne

“Agil ledelse er ikke kun en metode, men en mentalitet. Det handler om at være åben over for forandringer, engagere alle interessenter og være villig til at justere kursen hen ad vejen for at opnå succes.” Peter Larsen, CEO, Agile Solutions

Agil ledelse er en tilgang, der passer perfekt til fremtidens udfordringer. Ved at være agil kan du drive din virksomhed fremad, selv når tingene ændrer sig hurtigt omkring dig. Det øger din organisations evne til at tilpasse sig og reagere effektivt på nye trends og markedsvilkår.

Så hvis du ønsker at sikre din virksomheds fremtidige succes, så sørg for at implementere agil ledelse. Det vil gøre dig bedre rustet til at møde fremtidens udfordringer og udnytte de muligheder, der kommer din vej.

Afsluttende tanker om Agil Ledelse

I denne sidste sektion har vi set på vigtigheden og fordelene ved agil ledelse. Ved at implementere denne ledelsesstil i din virksomhed kan du opnå øget fleksibilitet og effektivitet. Agil ledelse giver dig mulighed for at tilpasse dig hurtigt til skiftende markedsbetingelser og opnå bedre resultater.

Det er vigtigt at forstå, at agil ledelse ikke kun handler om at ændre ledelsesmetoder, det er en kulturændring. Det kræver, at du som leder er åben over for nye ideer og er villig til at give mere ansvar til dine medarbejdere. Gennem agil ledelse kan du skabe en arbejdskultur præget af innovation, samarbejde og kontinuerlig forbedring.

For at implementere agil ledelse i din virksomhed er det vigtigt at tage de nødvendige skridt. Det omfatter at definere klare mål, etablere et agilt mindset blandt medarbejderne og sikre god kommunikation og samarbejde på tværs af teams. Ved at opbygge en agil organisation kan du blive en mere effektiv og fleksibel leder, der er klar til at tackle fremtidige udfordringer.

FAQ

Hvad er agil ledelse?

Agil ledelse er en moderne ledelsesstil, der fokuserer på fleksibilitet, hurtig tilpasningsevne og kontinuerlig forbedring i en virksomhed. Det handler om at skabe en agil kultur, hvor medarbejdere har tillid, selvstændighed og ansvar for at løse problemer og levere resultater.

Hvad er fordelene ved agil ledelse?

Agil ledelse har flere fordele. Det kan hjælpe med at øge virksomhedens reaktionsevne over for markedsmæssige ændringer, øge medarbejdernes engagement og motivation, fremskynde innovation og forbedre samarbejdet på tværs af teams.

Hvordan implementerer man agil ledelse?

Implementeringen af agil ledelse kræver en bevidst ændring i virksomhedens kultur, struktur og ledelsespraksis. Det indebærer at etablere klare mål, øge kommunikationen og transparensen, støtte selvorganiserende teams og fremme en kultur, hvor fejl og læring ses som muligheder for forbedring.

Hvordan kan man forbedre agil ledelse?

Der er flere tip til at forbedre agil ledelse. Det inkluderer at styrke kommunikationen og samarbejdet mellem teams, være åben for feedback og læring, tilpasse og eksperimentere med forskellige agile metoder og værktøjer, og fremme en agil mindset hos medarbejdere og ledere.

Kan du give et eksempel på agil ledelse i praksis?

Selvfølgelig! Et eksempel på agil ledelse kunne være en softwareudviklingsvirksomhed, der arbejder i korte iterationer og inkremental udvikling. Ledelsen sørger for at skabe klare mål og prioriteringer, og medarbejderne arbejder i selvorganiserende teams og har autonomi til at træffe beslutninger undervejs.