hvad må man kalde sin virksomhed

Regler for at navngive din virksomhed i Danmark

Som iværksætter eller virksomhedsejer er et af de vigtigste skridt at vælge et stærkt og lovligt navn til din forretning. Virksomhedsnavnet er med til at skabe brand-identitet, tiltrække kunder og afspejle dine aktiviteter. Samtidig skal navnet overholde en række juridiske krav for at undgå problemer. Dette indhold dækker de grundlæggende regler og retningslinjer for at navngive din virksomhed korrekt i Danmark.

Disse sektioner belyser kravene til et lovligt virksomhedsnavn, forklarer om navnebeskyttelse og viser, hvordan du registrerer et nyt navn. Derudover gennemgås regler for forskellige virksomhedsformer og navngivning ved internationalisering. Formålet er at give dig de nødvendige værktøjer til at vælge et stærkt og lovligt navn til din virksomhed.

Centrale læringspunkter

 • De grundlæggende krav til et lovligt virksomhedsnavn i Danmark
 • Regler for navnebeskyttelse og registrering af virksomhedsnavne
 • Særlige hensyn ved navngivning for forskellige virksomhedsformer
 • Retningslinjer for navngivning ved internationalisering af din virksomhed
 • Sådan skaber du et stærkt og attraktivt virksomhedsnavn

Introduktion til navngivning af virksomheder

Et stærkt og genkendeligt virksomhedsnavn er en af de vigtigste byggesten i at etablere din forretning. Navnet spiller en central rolle i at skabe brand-identitet, tiltrække kunder og kommunikere din virksomheds aktiviteter. Samtidig skal navnet overholde en række lovmæssige krav for at undgå problemer.

Hvorfor er virksomhedsnavnet vigtigt?

Hvad må man kalde sin virksomhed i Danmark, og hvordan man navngiver en virksomhed korrekt, er således essentielle overvejelser, når du starter en ny forretning. Virksomhedsnavnet er med til at definere din brand-identitet og signalere, hvad dine kunder kan forvente af din virksomhed. Et stærkt og appellerende navn kan være forskellen på at blive husket – eller overset.

Juridiske overvejelser ved valg af navn

Derudover skal dit valg af virksomhedsnavn også overholde en række juridiske krav og retningslinjer. Disse omfatter navngivningsregler, bestemmelser om navnebeskyttelse og undgåelse af navnesammenblanding. Det er vigtigt at gøre sig disse juridiske overvejelser for at undgå problemer, når du registrerer dit nye virksomhedsnavn.

I de følgende afsnit ser vi nærmere på, hvilke specifikke regler og krav der gælder for virksomhedsnavne i Danmark, og hvordan du sikrer, at dit navn lever op til disse.

Grundlæggende krav til virksomhedsnavne

For at et virksomhedsnavn kan registreres og anvendes lovligt i Danmark, skal det overholde en række grundlæggende krav og retningslinjer. Disse omfatter navnelovgivning, navnebrug og bestemmelser om at undgå forveksling med andre eksisterende virksomhedsnavn krav.

Navnelovgivning og retningslinjer

I henhold til navngivningsregler virksomhed, skal et virksomhedsnavn blandt andet være tydeligt og entydigt, ikke misvisende eller vildledende, og ikke krænke andres rettigheder. Derudover gælder der specifikke regler for længde, brug af ord og symboler, der skal respekteres.

Undgå navnesammenblanding

En central del af navnebrug retningslinjer handler om at forhindre, at virksomhedsnavne forveksles med hinanden. Dette betyder, at dit navn skal adskille sig tydeligt fra andre lignende lovlige navneregler på markedet, så der ikke opstår risiko for sammenblanding.

Hvad må man kalde sin virksomhed

Ved valg af virksomhedsnavn er det vigtigt at være opmærksom på, hvad der er lovligt, og hvad der ikke er tilladt. Generelt skal et virksomhedsnavn være tydeligt, præcist og afspejle virksomhedens aktiviteter på en klar måde. Nogle navnetyper betragtes dog som ulovlige og må ikke benyttes.

Lovlige og ulovlige navnetyper

Lovlige virksomhedsnavne kan være baseret på virksomhedens produkter, serviceydelser, indehaverens navn eller geografisk placering. Derimod er vilkårlige, vildledende eller injurierende navne ikke tilladte. Derudover må et navn heller ikke forveksles med et allerede registreret navn eller indeholde beskyttede ord som “Danmark”, “Konge” eller “Regering”.

Beskyttede navne og brancher

Visse branchespecifikke navne eller ord er særligt beskyttede og må kun benyttes af virksomheder, der driver aktiviteter inden for de pågældende områder. Dette gælder f.eks. for finansielle virksomheder, der ikke må bruge ord som “bank” eller “forsikring” i deres navn, medmindre de har de nødvendige tilladelser. Generelt skal man sikre, at ens virksomhedsnavn ikke vildleder forbrugerne eller giver indtryk af at høre til en særlig branche, hvis dette ikke er tilfældet.

virksomhedsnavn

Navnebeskyttelse for virksomheder

I Danmark er der særlige regler og retningslinjer for at beskytte virksomheders navne og identificere sig tydeligt på markedet. Navnebeskyttelse er en vigtig del af at etablere og drive en virksomhed, da det sikrer, at dit unikke navn ikke kan bruges af andre.

Retningslinjer for navnebeskyttelse

Når du registrerer et nyt virksomhedsnavn i Danmark, får navnet automatisk en navnebeskyttelse. Dette betyder, at navnet nu er forbeholdt din virksomhed og ikke kan bruges af andre. For at opnå og opretholde denne beskyttelse skal du dog overholde en række retningslinjer:

 • Navnet skal være unikt og adskille sig tydeligt fra andre virksomhedsnavne i branchen.
 • Navnet må ikke være vildledende eller give et forkert indtryk af virksomhedens aktiviteter.
 • Navnet skal registreres hos Erhvervsstyrelsen og må ikke være i konflikt med deres retningslinjer.
 • Navnet skal anvendes aktivt i virksomhedens forretning for at opretholde beskyttelsen.
 • Hvis du ændrer navn, skal du også registrere dette nye navn hos Erhvervsstyrelsen.

Overholder du disse retningslinjer, er dit virksomhedsnavn navnebeskyttet og kan ikke bruges af andre, hverken i Danmark eller internationalt. Dermed sikres din virksomheds brand og identitet.

Processen for at registrere et virksomhedsnavn

Når du har valgt det perfekte navngivning af virksomhed, er det tid til at gøre det officielt. Processen for at registrere et nyt lovlige navneregler kan virke lidt kompleks, men vores vejledning guider dig sikkert gennem processen.

Søgning efter ledige navne

Det første skridt er at søge i navnebrug retningslinjer for at se, om det navn, du ønsker at bruge, allerede er registreret. Du kan foretage en søgning hos Erhvervsstyrelsen for at sikre, at dit ønskede navn ikke allerede er i brug. Dette er vigtigt for at undgå juridiske problemer.

Indsendelse af navneforslag

Når du har fundet et ledigt navn, der opfylder de lovlige navneregler, skal du indsende et navneforslag til godkendelse hos Erhvervsstyrelsen. Dette kan gøres digitalt via deres hjemmeside. Husk at inkludere alle nødvendige oplysninger om din virksomhed og din navngivning af virksomhed.

Efter indsendelsen af dit navneforslag vil Erhvervsstyrelsen gennemgå det og meddele dig, om navnet er godkendt. Hvis det er tilfældet, kan du nu officielt registrere din virksomhed under det valgte navn.

Trin Beskrivelse
1. Søg efter ledige navne Brug Erhvervsstyrelsens register til at sikre, at dit ønskede navn ikke allerede er registreret.
2. Indsend navneforslag Udfyld og indsend digitalt navneforslag hos Erhvervsstyrelsen med oplysninger om din virksomhed.
3. Godkendelse af navnet Erhvervsstyrelsen gennemgår navneforslaget og meddeler, om navnet er godkendt.
4. Officiel registrering Når navnet er godkendt, kan du nu formelt registrere din virksomhed under det valgte navn.

Navneændring for eksisterende virksomheder

Virksomheder kan af forskellige årsager have behov for at foretage en navneændring. Dette kan eksempelvis skyldes en udvidelse af aktiviteter, en fusion eller en omdannelse af virksomhedsform. I denne sektion gennemgår vi de relevante regler og processer for at ændre navn på en allerede etableret virksomhed.

Når en eksisterende virksomhed ønsker at ændre navn, skal der tages højde for virksomhedsnavne regler og den administrative proces. Det er vigtigt at sikre, at det nye navn overholder de lovmæssige krav for navngivning af virksomhed i Danmark.

Processen omfatter typisk følgende trin:

 1. Undersøg, om det ønskede nye navn er ledig og ikke allerede er registreret af en anden virksomhed.
 2. Indsend en anmodning om navneændring til Erhvervsstyrelsen.
 3. Erhvervsstyrelsen vil vurdere, om det nye navn opfylder navngivningsreglerne og derefter enten godkende eller afvise anmodningen.
 4. Hvis navnet godkendes, skal virksomheden opdatere alle relevante registreringer og dokumenter med det nye navn.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en navneændring kan have konsekvenser for virksomhedens omdømme, branding og markedsføring. Derfor bør man grundigt overveje, om et navneskifte er det rette valg for ens forretning.

navngivning af virksomhed

Årsager til navneændring Anbefalinger
Udvidelse af aktiviteter Vælg et navn, der afspejler virksomhedens nye forretningsområder
Fusion eller opkøb Overvej et sammensat navn, der kombinerer de tidligere virksomheders identiteter
Omdannelse af virksomhedsform Sørg for, at det nye navn overholder reglerne for den nye virksomhedsform

Virksomhedsnavne regler for udenlandske selskaber

Hvis din virksomhed er baseret i udlandet, men ønsker at drive aktiviteter i Danmark, er der særlige regler for valg og registrering af virksomhedsnavne, du skal være opmærksom på. Mange af de grundlæggende krav, som gælder for danske virksomheder, finder også anvendelse på udenlandske selskaber, der etablerer sig i Danmark. Men der kan også være yderligere bestemmelser, som du skal overholde.

Oversættelse af navne

Et af de vigtigste forhold for udenlandske virksomheder at være opmærksomme på, er kravene omkring oversættelse af virksomhedsnavnet til dansk. Som hovedregel skal navnet på det udenlandske selskab oversættes, så det kan forstås af danske kunder og myndigheder. Navngivning af virksomhed i Danmark skal leve op til de lovlige navneregler, uanset om virksomheden har hovedsæde i udlandet eller ej.

Virksomhedsnavne, der indeholder fremmedsprogede tegn eller ikke umiddelbart kan forstås af danskere, skal som udgangspunkt oversættes til dansk. Dette gælder både for selve virksomhedsnavnet og eventuelle registrerede bi- eller filialnavne. Virksomhedsnavne regler foreskriver, at oversættelsen skal give mening og være i overensstemmelse med den pågældende virksomheds aktiviteter.

Lovlige navneregler for forskellige virksomhedsformer

Afhængigt af den virksomhedsform du vælger, er der forskellige krav og regler for, hvad du må kalde din virksomhed. I denne sektion gennemgår vi de specifikke bestemmelser for enkeltmandsvirksomheder, aktieselskaber og anpartsselskaber. Det er vigtigt at kende disse regler for navngivning af juridisk person for at sikre, at dit virksomhedsnavn er i overensstemmelse med lovgivningen.

Krav for enkeltmandsvirksomheder

Enkeltmandsvirksomheder har generelt større frihed i valg af lovlige navne for virksomheder. Du kan vælge et navn, der afspejler din forretnings aktiviteter eller identitet. Det eneste krav er, at navnet ikke må være vildledende eller forveksles med andre virksomhedsnavne.

Krav for aktieselskaber og anpartsselskaber

For aktieselskaber og anpartsselskaber er der mere specifikke krav til navngivning af juridisk person. Navnet skal indeholde enten “Aktieselskab”, “A/S”, “Anpartsselskab” eller “ApS” for at tydeliggøre virksomhedsformen. Derudover skal navnet adskille sig tilstrækkeligt fra andre registrerede selskaber for at undgå forveksling.

Navngivning af virksomhed og markedsføring

Når du har valgt et lovligt og beskyttet virksomhedsnavn, der opfylder alle de juridiske krav, er det vigtigt at overveje, hvordan dit navn kan hjælpe med at positionere og markedsføre din forretning. Et stærkt, appellerende navn kan være et værdifuldt aktiv, der understøtter din brand-identitet og tiltrækker potentielle kunder.

Det første du bør gøre, er at sikre dig, at dit valgte navn afspejler din virksomheds aktiviteter, værdier og målgruppe. Navnet bør være let at huske, og gerne indeholde nøgleord, som dine kunder nemt forbinder med din branche eller hvad man må kalde sin virksomhed. På den måde bliver det lettere for kunder at finde dig og forstå, hvad din forretning tilbyder.

Når du har fundet det rette navn, er det vigtigt at lancere det på en gennemtænkt måde. Virksomhedsnavnet bør indgå som en central del af din overordnede brand-strategi og markedsføring. Brug navnet konsistent på tværs af alle dine platforme, produkter og kommunikationskanaler for at skabe genkendelse og stærk identitet. Navngivning af virksomhed handler i høj grad om at skabe et tydeligt, professionelt og attraktivt brand, som kunder får lyst til at investere i.

FAQ

Hvad er de grundlæggende regler for at navngive min virksomhed i Danmark?

For at navngive din virksomhed korrekt i Danmark skal dit navn overholde en række juridiske krav. Dette omfatter, at navnet ikke må være vildledende eller være identisk eller for lig med andre virksomheders navne. Derudover er der specifikke regler afhængigt af, hvilken virksomhedsform du har.

Hvad betyder navnebeskyttelse for min virksomhed?

Navnebeskyttelse sikrer, at dit virksomhedsnavn er unikt og ikke må bruges af andre. Dette giver dig eneret til navnet og beskytter din brand-identitet. For at opnå og opretholde navnebeskyttelse skal du følge de gældende retningslinjer, herunder at registrere dit navn officielt.

Hvad er processen for at registrere et nyt virksomhedsnavn?

Processen for at registrere et nyt virksomhedsnavn indebærer først at søge efter, om navnet allerede er taget. Derefter skal du indsende dit forslag til Erhvervsstyrelsen, som vil godkende det, hvis det lever op til kravene. Når dit navn er registreret, er det officielt dit firma-navn.

Hvilke regler gælder for at ændre navnet på min eksisterende virksomhed?

Hvis du ønsker at ændre navnet på din etablerede virksomhed, skal du følge de samme regler som ved registrering af et nyt navn. Du skal søge efter ledige navne, indsende dit forslag og få det godkendt af Erhvervsstyrelsen. Sørg for at informere alle relevante interessenter om navneændringen.

Hvad er de specielle krav til virksomhedsnavne for udenlandske selskaber, der ønsker at drive forretning i Danmark?

Hvis din virksomhed har base i udlandet, men ønsker at etablere aktiviteter i Danmark, gælder der særlige regler for navngivning. Her skal navnet ofte oversættes til dansk, og det skal leve op til de samme krav som for danske virksomheder. Du skal også registrere navnet officielt i Danmark.

Hvilke specifikke krav er der til valg af navn afhængigt af min virksomhedsform?

Afhængigt af, om din virksomhed er en enkeltmandsvirksomhed, et aktieselskab eller et anpartsselskab, er der forskellige regler for, hvad du må kalde din virksomhed. Det er vigtigt at kende disse krav for at sikre, at dit navn er lovligt i forhold til den virksomhedsform, du har valgt.